Ranna, Peipsiääre, Tartumaa   +372 52 24 660

RANNA PUHKEBAAS AVAB OMA UKSED TAAS 1 JUUNI 2022

RANNA PUHKEBAAS ON LIITUNUD HEA TAHTE KOKKULEPPEGA TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL


Hea tahte kokkuleppega kinnitame, et:


 kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid
igapäevatöös;
 siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele
kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse
kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku
tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

RANNA PUHKEBAAS HAS JOINED GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK


You can be sure that we ensure:


 all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and
follow them in their daily work;
 the indoor ventilation system is working properly;
 there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;
 frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;
 employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective
equipment in accordance with applicable national regulations;
 the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the
service providers is ensured;
 people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;
 people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are
informed of the exposure without disclosing personal data;
 we are participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.